ouderraad
 
  leden van de ouderraad
 
  notulen ouderraad
 
  jaarvergadering en thema-avond
 
terug
 

ouderraad


   

Brug tussen ouders en school

Waarom een ouderraad?
Op de basisschool was het heel gewoon om met vragen of opmerkingen even naar binnen te lopen. Nu uw kind op de middelbare school zit, lijkt dat minder vanzelfsprekend. Toch is de directie van de KSH een warm voorstander van betrokkenheid van ouders en verzorgers bij de school. U kunt met vragen of opmerkingen dan ook altijd bij ons terecht; u kunt rechtstreeks contact opnemen met school, of terecht bij de ouderraad. De ouderraad vormt zo een brug tussen u en de school.

Wat doet de ouderraad?
•    De ouderraad volgt de ontwikkelingen binnen de school kritisch, en komt daarbij gevraagd en ongevraagd tot advies. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn: veiligheid in en om de school, kluisjes en fietsenstalling, i-momenten, verzuim en lesuitval, normen en waarden, maar ook het cateringassortiment.
 
•    De ouderraad biedt praktische ondersteuning bij onder andere open dagen en introductieavonden, organiseert het jaarlijkse feest rondom de diploma-uitreikingen en ook de Sinterklaasactie wordt ieder jaar mede door de hulp van de ouderraad mogelijk gemaakt.
 
•    De ouderraad beheert de jaarlijkse ouderbijdrage (€ 9,-). Uit deze ouderbijdrage wordt een aantal activiteiten georganiseerd, waarvoor binnen het schoolbudget geen ruimte is.
 
•    De ouderraad organiseert de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hiervoor worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd. De ouderraad legt op deze vergadering verantwoording af voor haar activiteiten en uitgaven, en vraagt goedkeuring voor de begroting van het nieuwe schooljaar.
 
•    De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Notulen ouderraad

dinsdag 15 maart 2016


Nieuws

 
...
Bijgewerkt : 04 Jul 2017
 
Vrijdag 23-6, ...
Bijgewerkt : 23 Jun 2017
 
In een bomvo...
Bijgewerkt : 23 Jun 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Apr 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Apr 2017
 
...
Bijgewerkt : 07 Mar 2017
 
Alle theaterkl...
Bijgewerkt : 07 Mar 2017
 
...
Bijgewerkt : 06 Feb 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Dec 2016