ouderbijdrage
 
terug
 

ouderbijdrage


   

Ouderbijdrage

Naast de gelden die de KSH van het Rijk ontvangt, wordt ieder jaar een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten gevraagd aan de ouders/verzorgers. Deze bijdrage wordt besteed aan activiteiten en leermiddelen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het basis-onderwijsleerproces.

Het betreft extra kosten voor drukwerk en fotokopieën, kosten voor introductie van leerlingen (eendaags of in de brugklas zelfs meerdaags), een schoolongevallenverzekering, niet-verplichte culturele activiteiten, excursies, fotojaarboek, extra voorzieningen in computerlokalen, aanvullende testen voor de 2e en 3e klas in het kader van de juiste keuze van profielen/sectoren en vakkenpakketten, gebruik mediatheek, kosten voor beheer van de kantine en automaten, schoolbrede sportactiviteiten, diploma-uitreiking, etc. De hoogte van de ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld. Voor het jaar 2016-2017 bedraagt deze € 145,- per leerling. Een klein deel van de bijdrage wordt besteed aan oudercontactgroepen en de ouderraad, die dit bedrag beheert.

In september/oktober krijgen alle ouders van onze leerlingen een overzicht toegestuurd van de kosten van de sport- theater-en muziekklas, de jaarlijkse kluishuur en de eventuele (eenmalige) borgsom en de eventuele aanschaf van een keyboard voor de onderbouwleerlingen. Daarbij krijgen de ouders ook een overeenkomst voorgelegd waarop zij kunnen aangeven welk bedrag aan vrijwillige ouderbijdrage betaald gaat worden en of zij gebruik willen maken van gespreide betaling.

Nieuws

 
...
Bijgewerkt : 04 Jul 2017
 
Vrijdag 23-6, ...
Bijgewerkt : 23 Jun 2017
 
In een bomvo...
Bijgewerkt : 23 Jun 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Apr 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Apr 2017
 
...
Bijgewerkt : 07 Mar 2017
 
Alle theaterkl...
Bijgewerkt : 07 Mar 2017
 
...
Bijgewerkt : 06 Feb 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Dec 2016