Schoolgids

Populaire zoekwoorden

i-momenten

Alle docenten geven i-momenten. Dit zijn een individuele hulpmomenten voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg. Leerlingen kunnen zelf een afspraak met een docent maken voor een i-moment.