Extra aanbod

Extra aanbod

Cambridge English

Cambridge English geeft leerlingen een extra uitdaging wat betreft de Engelse taal en cultuur. Een ‘Cambridge Certificate of English’ is een internationaal geaccepteerd certificaat dat de beheersing van het Engels weergeeft. Scholen, universiteiten en werkgevers in de hele wereld zijn er mee bekend. Met dit certificaat gaat er dus letterlijk een wereld open.

De lessen Cambridge English worden op zeer hoog niveau gegeven. Leerlingen in de havo- en vwo-brugklas kunnen – bij een voldoende basisbeheersing van Engels – kiezen tussen Cambridge English en het reguliere schoolvak Engels.

Er zijn 2 certificaten te behalen: Cambridge First en Cambridge Advanced. De examens worden afgenomen op een externe locatie. Aan de examens zijn kosten verbonden.

Delf Frans

Onze school is lid van het netwerk Delf Junior (Diplome d’Etudes en Langue Française). Het DELF is een officieel diploma, erkend door het Franse ministerie van Onderwijs. Leerlingen krijgen les in leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. De kennis wordt getoetst tijdens een schriftelijk examen (compréhension de l’oral, compréhension des écrits, en production écrite) en een mondeling examen (production orale).

Leerlingen die slagen voor het Delf-examen op B2-niveau krijgen vrijstelling voor de taaltoets die meestal verplicht is bij toelating tot een Franse universiteit. Het diploma is internationaal erkend en geldig voor onbepaalde tijd.

Delf Frans wordt aangeboden vanaf vwo 3 binnen het vwo-plusprogramma.

Spaans

Bij het vak Spaans maken leerlingen uitgebreid kennis met deze wereldtaal. Naast het uitbreiden van de woordenschat en het leren van de grammatica is er aandacht voor de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur. Ook is er een kennismaking met Spaanstalige literatuur.

Op de havo en het vwo krijgen leerlingen Spaans aangeboden vanaf de brugklas en is er de mogelijkheid om het als examenvak te kiezen.

Filosofie

Bij de meeste vakken leer je hoe iets in elkaar zit. Bij filosofie willen we weten waarom iets is. Waarom noemen we sommige uitspraken wetenschappelijk en andere niet? Hebben we een vrije wil? Moeten we robots ons leven laten bepalen? Wat zijn de ingrediënten voor een goed en gelukkig leven? Bij filosofie maken leerlingen kennis met de grote filosofen en een filosofische benadering van vraagstukken.

Vanaf de brugklas kan een vwo-leerling kiezen voor filosofie als vwo-plusvak en vervolgens ook als examenvak. Het examen bestaat uit 5 examendomeinen: antropologie, ethiek, kennisleer, wetenschapsfilosofie en vaardigheden. Omdat het examenthema om de 4 jaar ververst, blijft het vak actueel.

Atelier

Leerlingen kunnen creatief aan de slag in het Atelier. Onder begeleiding van een ervaren docent – die helpt en adviseert bij het gebruik van materiaal en technieken – kan er na schooltijd anderhalf uur in de week vrij worden gewerkt.

Tijdens het Atelier kunnen leerlingen ook verder werken aan een praktische opdracht of de creatieve mogelijkheden bespreken bij het maken van een praktische opdracht.

Ontmoet nieuwe, creatieve vrienden en ga samen aan de slag! Deelname is gratis.

WON

De KSH is aangesloten bij WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland). Het uitgangspunt van WON-scholen is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst door ze vaardigheden te leren zoals presenteren, goed schrijven en leren onderzoeken. En vooral om hen een actieve, nieuwsgierige en kritische leerhouding mee te geven.

Onderzoekend leren en leren onderzoeken spelen hierin een centrale rol.

Lees meer over WON