Begeleiding & zorg

Begeleiding & zorg

Mentor

Leerlingen worden bij ons op school op verschillende manier begeleid. De hele schoolperiode is er de mentor, het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. In de brugklas begeleidt de mentor de klas tijdens PO-uren en is er extra ondersteuning van peer leaders.

Huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen in de brugklas en de tweede klas die het lastig vinden om thuis huiswerk te maken of te leren bieden wij huiswerkbegeleiding aan. Twee middagen in de week kan er op school huiswerk gemaakt worden. Ook geven wij aan het begin van het schooljaar een workshop over huiswerkplanning voor leerlingen en ouders.

Bijles

Heeft een leerling behoefte aan extra ondersteuning bij een bepaald vak? Voor deze leerlingen hebben we vanaf de derde klas een eigen bijlesprogramma.

Decaan

Als een leerling meer wil weten over vervolgopleidingen of loopbaanoriëntatie is de decaan het aanspreekpunt. De decaan informeert en begeleidt leerlingen en ouders ook bij het maken van de profielkeuze.  

Ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie

Onze dyslexiecoaches en een rekenspecialist bieden leerlingen met dyslexie of dyscalculie hulp en ondersteuning aan.

Zorg (extra ondersteuning)

Soms heeft een leerling extra zorg nodig: hulp bij het leren of sociaal-emotionele ondersteuning. Onze zorgcoördinator brengt de behoeften, knelpunten en mogelijkheden wat betreft zorgverlening in kaart en coördineert de zorg voor de leerlingen die dat nodig hebben.