Onze school

Persoonlijk onderwijs

Persoonlijke ontwikkeling en begeleiding staan centraal bij ons op school. 

Onderwijs met een duidelijk begeleidingsprogramma, een gevarieerd aanbod in ‘extra’ examenvakken en de mogelijkheid om binnen het curriculum op verschillende niveaus en in een verschillend tempo de middelbare school te doorlopen. Daarmee denken we recht te doen aan de individuele verschillen die er bestaan en sluiten we aan bij de behoeften van leerlingen. 

Onderwijsconcept

De afgelopen schooljaren is – samen met ouders, leerlingen en docenten – onderzocht welke richting we met ons onderwijs op willen. Uit de verschillende bijeenkomsten bleek dat de wensen die er waren, goed aansloten bij de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderwijs. Er was vooral behoefte aan het versterken van de intrinsieke motivatie van leerlingen: willen leren moet vanuit de leerling zelf komen. En dat kan vooral als een leerling gemotiveerd is.

Lees meer over ons onderwijsconcept
Wij blijven ons onderwijs altijd verder ontwikkelen om het nog meer op maat te maken voor onze leerlingen.

Het KSH-lesprogramma

Met het KSH-lesprogramma willen wij het onderwijs nog meer op maat maken voor onze leerlingen. In dit aanvullende programma zal ruimte zijn voor individuele aandacht en keuzemogelijkheden met daarnaast een lesaanbod in zogenaamde vakoverstijgende vaardigheden: vaardigheden die in alle vakken gebruikt kunnen worden.

Lees meer over onderwijs in ontwikkeling

Onze leerpleinen

In ons onderwijsconcept staat het leren van de leerling centraal. De docent kan met het gebruik van de multifunctionele ruimtes beter aansluiten op de leerbehoefte en het leertempo van de leerling.

Lees meer over onze leerpleinen

Geschiedenisplein

Onze leerpleinen

De leerpleinen faciliteren een nieuwe manier van onderwijs, waarbij verbinding en ontmoeting centraal staan.

Lees meer over onze leerpleinen

Wiskundeplein