Agenda

 • april
 • mei
 • juni
 • juli
 • augustus
 • september
 • oktober
 • november
 • december
 • januari
 • februari
 • maart

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

snuffelstage vwo 4

snuffelstage vwo 4

snuffelstage vwo 4

deadline aanvraag herkansingen schoolexamenperiode-d

09:00 uur - 00:00 uur

examenleerlingen

meivakantie 27 april t/m 12 mei

00:00 uur - 00:00 uur

meivakantie 27 april t/m 12 mei

00:00 uur - 00:00 uur

Hemelvaartsdag

00:00 uur - 00:00 uur

organisatiedag

leerlingen hele dag lesvrij

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

pws-startbijeenkomst havo 4 d/e/f/g

16:30 uur - 17:00 uur

pws-startbijeenkomst havo 4 a/b/c

16:00 uur - 16:30 uur

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

pws-startbijeenkomst vwo 5 alle klassen

16:30 uur - 17:00 uur

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

2e pinksterdag

00:00 uur - 00:00 uur

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

op de koffie bij…..meerwaarde

11:30 uur - 13:30 uur

(@grote aula)

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

Prom Night

20:00 uur

voor examenleerlingen

centraal examen 1e tijdvak

examenleerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

schoolexamenperiode D

Leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4/5.

schoolexamenperiode D

Leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4/5.

schoolexamenperiode D

Leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4/5.

schoolexamenperiode D

Leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4/5.

schoolexamenperiode D

Leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4/5.

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

schoolexamenperiode D

Leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4/5.

soundmixfinale brugklassen

19:30 uur

leerlingen brugklassen+publiek

uitslag ce 1e tijdvak

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

inhaal schoolexamenperiode D

Leerlingen mavo 3, havo 4 en vwo 4/5.

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

ouderraad vergadering

19:30 uur

ouderraad

presentaties theaterklas 1 (theaterzaal)

20:00 uur - 21:30 uur

leerlingen theaterklas 1+genodigden

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

presentaties profiel project mavo

15:00 uur - 16:30 uur

leerlingen mavo 3

presentaties theaterklas 2 (theaterzaal)

20:00 uur - 21:30 uur

leerlingen theaterklas 1+genodigden

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

online informatieavond studiereizen

19:00 uur - 20:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

toetsperiode-E

leerlingen bk, m2, h2/3, v2/3/4

toetsperiode-E

leerlingen bk, m2, h2/3, v2/3/4

kennismaking nieuwe brugklasleerlingen

13:30 uur - 15:30 uur

nieuwe brugklasleerlingen+mentor

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

toetsperiode-E

leerlingen bk, m2, h2/3, v2/3/4

herkansingen schoolexamenperiode-d

leerlingen m3, h4, v4/5

diploma-uitreiking vwo

avond

uitslag ce 2e tijdvak

Examenleerlingen

toetsperiode-E

leerlingen bk, m2, h2/3, v2/3/4

uitslag ce 2e tijdvak

diploma-uitreiking havo

middag en avond

toetsperiode-E

leerlingen bk, m2, h2/3, v2/3/4

diploma-uitreiking mavo

middag en avond

toetsperiode-E

leerlingen bk, m2, h2/3, v2/3/4

toetsperiode-E

leerlingen bk, m2, h2/3, v2/3/4

Studiereizen en activiteitenweek

Studiereizen en activiteitenweek

Studiereizen en activiteitenweek

Studiereizen en activiteitenweek

Studiereizen en activiteitenweek

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

inleveren boeken en kluissleutel volgens schema

alle leerlingen

inleveren boeken en kluissleutel volgens schema

alle leerlingen

afsluitende activiteit met mentor+rapportuitreiking

10:00 uur - 11:00 uur

zomervakantie 20 juli t/m 1 september

00:00 uur - 00:00 uur

zomervakantie 20 juli t/m 1 september

00:00 uur - 00:00 uur

zomervakantie 20 juli t/m 1 september

00:00 uur - 00:00 uur

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.