Agenda

 • januari
 • februari
 • maart
 • april
 • mei
 • juni
 • juli
 • augustus
 • september
 • oktober
 • november
 • december

schoolexamenperiode b

(voor)examenleerlingen

kijk- en luistertoets duits vwo 6

09:00 uur - 10:20 uur

kijk- en luistertoets engels mavo 4

09:00 uur - 10:20 uur

ksh academy

13:30 uur - 15:00 uur

leerlingen groep 8

schoolexamenperiode b

(voor)examenleerlingen

kijk- en luistertoets engels havo 5

09:00 uur - 10:20 uur

informatie-avond voor ouders groep 7 en 8

20:00 uur - 21:30 uur

schoolexamenperiode b

(voor)examenleerlingen

kijk- en luistertoets frans vwo 6

09:00 uur - 10:20 uur

kijk- en luistertoets duits mavo 4

09:00 uur - 10:20 uur

kijk- en luistertoets spaans havo 5

09:00 uur - 10:20 uur

LOB op de campus (Nova college hoofddorp)

09:00 uur - 11:00 uur

leerlingen mavo 2

ouder in de klas

15:15 uur - 17:00 uur

leerlingen havo 3 en vwo 3

schoolexamenperiode b

(voor)examenleerlingen

kijk- en luistertoets engels vwo 6

09:00 uur - 10:20 uur

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

schoolexamenperiode b

(voor)examenleerlingen

kijk- en luistertoets frans havo 5

09:00 uur - 10:20 uur

kijk- en luistertoets spaans vwo 6

09:00 uur - 10:20 uur

proeflesjes nieuwe vakken in mavo 3

13:00 uur

leerlingen mavo 2

ksh academy

13:30 uur - 15:00 uur

leerlingen groep 8

schoolexamenperiode b

(voor)examenleerlingen

schoolexamenperiode b

(voor)examenleerlingen

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 12:40 uur

alle leerlingen

open dag 1

16:00 uur - 21:00 uur

leerlingen+ouders groep 7, 8

organisatiedag

leerlingen hele dag lesvrij, m.u.v. inhalers se b

open dag 2

16:00 uur - 21:00 uur

leerlingen+ouders groep 7, 8

inhaaldag schoolexamen-B

(voor)examenleerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

proeflesjes nieuwe vakken in vwo bovenbouw

15:15 uur - 17:15 uur

leerlingen vwo 3

ksh academy

13:30 uur - 15:00 uur

leerlingen groep 8

proeflesjes nieuwe vakken in havo bovenbouw

15:15 uur - 17:15 uur

leerlingen havo 3 en doorstromers mavo 4

voorlichting vakkeuze overstappers havo 2 –> mavo 3

19:00 uur - 20:00 uur

leerlingen+ouders+mentoren overstappers havo 2 naar mavo 3

voorlichting vakkeuze mavo 2

19:00 uur - 19:45 uur

leerlingen+ouders+mentoren mavo 2

voorlichting profielkeuze mavo 3

20:00 uur - 21:15 uur

leerlingen+ouders+mentoren mavo 3

voorlichting profielkeuze vwo 3

19:00 uur - 21:00 uur

leerlingen+ouders+mentoren vwo 3

voorlichting profielkeuze havo 3+doorstromers mavo 4

19:00 uur - 21:00 uur

leerlingen+ouders+mentoren havo 3 + doorstromers mavo 4

dyslexiecafé 4 (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

deadline aanvraag herkansingen schoolexamenperiode b

17:00 uur

(voor)examenleerlingen

thema-avond maren stoffels “heel ksh leest”

19:30 uur - 20:30 uur

voor geïnteresseerden (inloop vanaf 19.00 uur)

activiteitendag 3

alle leerlingen

lessenmiddag

15:30 uur - 17:00 uur

leerlingen groep 7+8

10-minutengesprekken (op afspraak) let op geannuleerd. verplaatst naar 12+14 maart

belanghebbenden- vanaf 18.30 u

workshopdag 2

15:30 uur - 17:00 uur

leerlingen groep 7+8

herkansingen se b

09:00 uur - 16:30 uur

leerlingen m3,m4,h4, H5, v4/5/6

voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari

00:00 uur - 00:00 uur

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

pws havo/vwo presentatie

19:00 uur

leerlingen h5,v6 + genodigden

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

activiteitendag 4

09:00 uur - 16:30 uur

alle leerlingen

dyslexiecafé 5 (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

10-minuten gesprekken met vakdocent (op afspraak)

belanghebbenden

organisatiedag

leerlingen hele dag lesvrij

10-minuten gesprekken met vakdocent (op afspraak)

belanghebbenden

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

schoolexamenperiode c

09:00 uur - 16:30 uur

examenleerlingen

schoolexamenperiode c

09:00 uur - 16:30 uur

examenleerlingen

schoolexamenperiode c

09:00 uur - 16:30 uur

examenleerlingen

schoolexamenperiode c

09:00 uur - 16:30 uur

examenleerlingen

schoolexamenperiode c

09:00 uur - 16:30 uur

examenleerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

schoolexamenperiode c

09:00 uur - 16:30 uur

examenleerlingen

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

goede vrijdag

00:00 uur - 00:00 uur

leerlingen en medewerkers vrij

2e paasdag

00:00 uur - 00:00 uur

dyslexiecafé 6 (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

meivakantie 27 april t/m 12 mei

00:00 uur - 00:00 uur

2e pinksterdag

00:00 uur - 00:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

centraal examen 2e tijdvak

examenleerlingen

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

diploma-uitreiking vwo

avond

diploma-uitreiking havo

middag en avond

diploma-uitreiking mavo

middag en avond

inloopuur dyslexie (lokaal 3.52)

13:50 uur - 15:00 uur

verkort 60-minuten rooster

09:00 uur - 14:55 uur

alle leerlingen

zomervakantie 20 juli t/m 1 september

00:00 uur - 00:00 uur

zomervakantie 20 juli t/m 1 september

00:00 uur - 00:00 uur

zomervakantie 20 juli t/m 1 september

00:00 uur - 00:00 uur

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.

Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.