Maak je persoonlijke keuze

We willen namelijk graag dat je de kans krijgt om te laten zien dat je het hoogste niveau aankunt

De middelbare school betekent keuzes maken. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. In de brugklas starten alle leerlingen met de basisvakken. Maar als je vwo gaat doen, valt er gelijk wat te kiezen: je kunt bij ons gymnasium doen!
De KSH heeft veel keuze aan examenvakken, zodat jij een vakkenpakket kunt kiezen dat goed bij jou past.  

De KSH is een brede scholengemeenschap met mavo, havo en vwo (atheneum/gymnasium).  De KSH heeft brugklassen op drie verschillende niveaus:
• mavo
• havo
• vwo (atheneum/gymnasium)

Je wordt geplaatst in de brugklas die past bij je advies. Bij een gecombineerd advies, mavo/havo of havo/vwo, plaatsen we de leerling in principe op het hoogste niveau van
het advies. We willen namelijk graag dat je de kans krijgt om te laten zien dat je het hoogste niveau aankunt. Aan het eind van de brugklas kijken we goed welke tweede klas het best bij de leerling past. Ook in de tweede klas wordt nogmaals bekeken of het niveau haalbaar is. Het kan ook zijn dat je het zo goed doet dat je naar een hoger niveau gaat in het tweede jaar.

De vakken van de brugklas
Je krijgt in de brugklas heel veel nieuwe vakken. Hiernaast zie je dat je in totaal 12 vakken hebt in de brugklas. Daarnaast kies je voor een van de themaklassen: muziekklas, theaterklas, designklas, sportklas of researchklas. Op de speciale pagina over de themaklassen lees je hier meer over.

Als je vwo plus wilt doen, kun je kiezen voor extra vakken: Cambridge English, filosofie of Latijn. Als je goed bent in Engels, krijg je ook de mogelijkheid op de havo om Cambridge English te doen.

Gymnasium
Als je in de brugklas voor Latijn kiest, dan kun je uiteindelijk een gymnasiumdiploma halen. Bij voldoende aanmeldingen vormen we een gymnasiumklas. Het gymnasium biedt extra uitdaging voor leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof. Je leert heel nauwkeurig denken en lezen. Het is nog altijd de beste voorbereiding op een wetenschappelijke opleiding. Je haalt een gymnasiumdiploma als je in de onderbouw (klas 1 t/m 3) Latijn en Grieks volgt en in de bovenbouw (klas 4 t/m 6) minimaal een van beide klassieke talen.

Onze examenvakken
mavo – Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, LO2 en Informatietechnologie.

havo – Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, bewegen, sport & management (bsm), bedrijfseconomie (beco), natuur, leven & technologie (nlt), kunst-drama en kunst-muziek.

vwo – Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Latijn, Grieks, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, filosofie, biologie, economie, wiskunde A/B/D, natuurkunde, scheikunde, bewegen, sport & management (bsm), bedrijfseconomie (beco), natuur, leven & technologie (nlt), kunst-drama en kunst-muziek.