Schoolgids

Populaire zoekwoorden

aansprakelijkheid

De school stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van goederen. Als een minderjarige leerling eigendommen van de school beschadigt, dan zijn de kosten voor rekening van de ouders van de leerling. Een meerderjarige leerling is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade.