Rooster

Populaire zoekwoorden

Gezocht naar: rooster

Rooster

Schoolgids

rooster Lestijden en pauzes Het eerste lesuur start bij ons om 09.00 uur. Het rooster bestaat uit lessen van 80 minuten. De pauzes zijn gesplitst: dit zorgt voor bijna dubbel zo veel...

Lees verder

Onderwijs in ontwikkeling

Schoolgids

onderwijs in ontwikkeling Wij blijven ons onderwijs altijd verder ontwikkelen. Met het KSH-lesprogramma willen wij het onderwijs nog meer op maat maken voor onze leerlingen. In dit aanvullende...

Lees verder

Lessentabel

Schoolgids

lessentabel In de lessentabel staat per leerjaar/niveau aangegeven welke vakken er in het schooljaar worden aangeboden. Het lesrooster is gebaseerd op blokuren van 2 x 40 minuten. De eenheden...

Lees verder

Magister

Schoolgids

magister Magister is ons digitaal leerling-administratiesysteem. Het rooster, cijfers en afwezigheid zijn terug te vinden in Magister. Ook het huiswerk, studiewijzers en aanvullend lesmateriaal...

Lees verder

Themaklassen

Schoolgids

themaklassen De KSH heeft vanaf de brugklas 5 verschillende themaklassen. Leerlingen kiezen een themaklas en volgen het themaklasprogramma twee uur in de week. De themaklas is het eerste en...

Lees verder

Eindexamen

Schoolgids

eindexamen Het examen bestaat voor de meeste vakken uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het schoolexamen bestaat uit toetsen en mondelinge en praktische opdrachten...

Lees verder