Schoolgids

Populaire zoekwoorden

huiswerkbegeleiding

Soms is er thuis niet de gelegenheid om huiswerk goed te maken of om te kunnen leren. Misschien is er geen plek waar rustig gewerkt kan worden of is er juist behoefte aan extra begeleiding. In dat geval is het mogelijk om – onder toezicht van een docent – twee middagen per week op school onder begeleiding huiswerk te maken en te leren. Het gaat om een huiswerkklas – geen bijles – maar er is wel ondersteuning bij het aanleren van de juiste studievaardigheden.

Aan de deelname van de huiswerkklas zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden gaat via de eigen mentor.