Schoolgids

Populaire zoekwoorden

meerderjarig

Wanneer een leerling 18 jaar wordt, is deze volgens de wet meerderjarig en dus juridisch handelingsbekwaam. Dit houdt in dat de leerling zelf overeenkomsten kan aangaan en zelf voor zijn eigen rechtshandelingen verantwoordelijk is.

Inzicht schoolresultaten ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s) van onze minderjarige leerlingen kunnen met een eigen inlogcode via hun ouderaccount inzicht krijgen in de schoolresultaten van hun kinderen in Magister. Naar aanleiding van wijzigingen in de wet- en regelgeving rondom privacy is er een aanpassing doorgevoerd in het inzagerecht in Magister van ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 18 jaar of ouder. Alleen de leerling zelf kan nu nog aangeven of de ouder(s)/verzorger(s) inzage mogen hebben in Magister. De toegang voor ouder(s)/verzorger(s) wordt op de dag van de 18e verjaardag van hun kind automatisch geblokkeerd. De leerlingadministratie kan dit gegeven niet meer bewerken in Magister.

18+ verklaring

De ouder(s)/verzorger(s) blijven overige schoolcorrespondentie ontvangen tenzij de leerling middels een 18+ verklaring heeft aangegeven hier niet mee in te stemmen. Wij gaan er wel vanuit dat de leerling dit met de ouder(s)/verzorger(s) heeft besproken. Afzonderlijk zullen wij de ouders hiervan ook op de hoogte stellen.