Schoolgids

Populaire zoekwoorden

nieuwsbrief

Via de mail ontvangen ouders onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie over de school die voor ouders van belang is overzichtelijk bij elkaar. De nieuwsbrief verschijnt minimaal 5 keer per jaar. Uiteraard informeren wij ouders – indien nodig – ook tussentijds. Dat doen we bij voorkeur per e-mail.

Om elkaar te kunnen bereiken, is het belangrijk dat wij als school over de juiste telefoonnummers en e-mailadressen beschikken. Verandert er iets in de contactgegevens tijdens het schooljaar? Geef dit dan door aan onze administratie.