Schoolgids

Populaire zoekwoorden

omgang met de buurt

De KSH staat in de wijk Toolenburg. We zijn trots op de goede verstandhouding met onze buren en willen dat graag zo houden. Daarom hebben we de afspraak gemaakt om in onze schoolgids een aantal zaken te benadrukken. Ook in de mentorlessen is aandacht voor deze afspraken. Onze conciërges zien erop toe dat deze afspraken worden nageleefd en corrigeren eventueel volgens onze huisregels. Met de supermarkten in de buurt hebben we ook spelregels afgesproken voor onze leerlingen.

Afspraken met de buurt
  • Gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken op school of in de buurt.
  • Parkeer brommers en fietsen in de fietsenstalling op school of op de rijweg in de buurt.
  • Rijd met brommers en fietsen op de weg of op fietspaden, niet op de stoep. Voor brommers geldt alleen op voor brommers toegestane fietspaden.
  • Ga niet voor in-/ uitgangen staan van het schoolplein of bij de flats/woonhuizen.

Maar vooral: wees beleefd. Samen maken we deze buurt en samen houden we het gezellig!

Afspraken met supermarkten
  • Winkel alleen.
  • Gebruik de mandjes die speciaal voor leerlingen zijn.

Zo blijft winkelen voor iedereen leuk!