Schoolgids

Populaire zoekwoorden

Pestprotocol

We spreken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. Het Pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouder(s)/verzorger(s) waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens een vooraf bepaalde handelwijze aanpakken.

De antipestcoördinator en het aanspreekpunt is: Monique Hallegraeff.