Schoolgids

Populaire zoekwoorden

privacy & bescherming persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens van onze leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Met onze privacy- en cookieverklaring willen wij onze leerlingen, ouders en bezoekers van onze website informeren over wanneer en waarom wij persoonsgegevens verwerken op onze website. Daarnaast willen wij ze wijzen op de rechten die ze kunnen uitoefenen.

Vragen of opmerkingen over de manier waarop wij met de gegevens van onze leerlingen omgaan? Neem dan contact op met de schoolleiding of stuur een mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).