Schoolgids

Populaire zoekwoorden

Teams

Via Microsoft Teams heeft de docent de mogelijkheid om de lessen digitaal aan te bieden. Als er als gevolg van een bijzondere omstandigheid – bij langdurend verzuim – een noodzaak is dat leerlingen thuis onderwijs moeten volgen, kunnen de lessen live – online – aangeboden worden.

De leerlingcoördinator coördineert deze ondersteuning.