verzekering
 
terug
 

verzekering


   

Verzekering

Alle leerlingen zijn door de KSH tegen ongevallen verzekerd volgens onderstaande voorwaarden:

 

"De verzekering is van kracht voor ongevallen, die verzekerden zijn overkomen, uitsluitend in de volgende gevallen:

 

1. tijdens verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij behorende terreinen gedurende de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná schooltijd

 

2. tijdens verblijf op sportvelden, tijdens deelneming aan schoolsportwedstrijden, in gymnastieklokalen, zwembaden, e.d. mits in schoolverband en onder toezicht, alsmede op ouderavonden en schoolfeestjes

 

3. tijdens schoolreizen, in vakantieverblijven, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, zowel in Nederland als in Europa, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de leraren of van de daartoe door het hoofd der school aangewezen leiders of leidsters."

Deze verzekering is echter een aanvullende verzekering. In voorkomende gevallen dient altijd eerst de eigen verzekering van de ouders van de leerlingen te worden aangesproken.

Alleen voor gevallen waarin deze eigen verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, kan schade worden geclaimd bij de schoolverzekering. Als u na een ongeval van uw kind van deze verzekering gebruik wilt maken, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de administratie van de school.


Verder heeft de school een WA-verzekering voor schade die door schuld van de school of haar medewerkers aan derden wordt toegebracht. Hierbij moet altijd eerst de aansprakelijkheid van de school worden vastgesteld.


De school aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Nieuws

 
...
Bijgewerkt : 04 Jul 2017
 
Vrijdag 23-6, ...
Bijgewerkt : 23 Jun 2017
 
In een bomvo...
Bijgewerkt : 23 Jun 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Apr 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Apr 2017
 
...
Bijgewerkt : 07 Mar 2017
 
Alle theaterkl...
Bijgewerkt : 07 Mar 2017
 
...
Bijgewerkt : 06 Feb 2017
 
...
Bijgewerkt : 13 Dec 2016