Schoolgids

Populaire zoekwoorden

cijfers & ouderavonden

Cijfers

Er zijn 4 cijferperiodes in het schooljaar. Ouders kunnen gedurende het hele schooljaar de resultaten bekijken in Magister.

Ouderavonden

In de onderbouw houdt de mentor minimaal 2 keer per jaar een voortgangsgesprek: het mentor-ouder-leerling-gesprek (MOL-gesprek) met de leerling en zijn ouders. Eind november en begin maart is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een 10 minutengesprek met de vakdocent.

Om elkaar te kunnen bereiken, is het belangrijk dat wij als school over de juiste telefoonnummers en e-mailadressen beschikken. Verandert er iets in de contactgegevens tijdens het schooljaar? Geef dit dan door aan onze administratie.