Schoolgids

Populaire zoekwoorden

magister

Magister is ons digitaal leerling-administratiesysteem. Het rooster, cijfers en afwezigheid zijn terug te vinden in Magister. Ook het huiswerk, studiewijzers en aanvullend lesmateriaal zijn beschikbaar via de ELO (elektronische leeromgeving) van Magister. Tevens kunnen toestemmingen (privacywetgeving AVG) voor onder andere het gebruik van beeldmateriaal door school via Magister worden aangegeven.

Toegang voor leerlingen en ouders

Zowel de leerling als de ouders krijgen speciale inlogcodes van school, zodat altijd de meest recente gegevens bekeken kunnen worden. Via Magister is het dus mogelijk om als ouder op de hoogte te blijven van de vorderingen op school. Alle behaalde cijfers zijn in te zien en op basis daarvan wordt steeds het meest recente gemiddelde cijfer per vak weergegeven. Zo wordt de begeleiding een gedeelde taak van school, de leerling en de ouder(s).

Codes in Magister

In Magister worden de volgende codes gebruikt:

ABleerling is niet in de les aanwezig
UIleerling is uit de les verwijderd: melden bij verzuim
TLleerling te laat in de les
HVhuiswerk niet (helemaal) gemaakt
MVafgesproken materiaal vergeten