Schoolgids

Populaire zoekwoorden

digitale gedragscode

De digitale gedragscode dient ter bevordering van de gewenste omgangsvorm met digitale communicatiemiddelen op de KSH. Het biedt een kader waarbinnen leerlingen en medewerkers zich moeten gedragen. Leerlingen en medewerkers van de KSH kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, e-mail, sociale media, sms, telefoon en camera) gebruiken voor verschillende doeleinden. Deze gedragscode geeft duidelijkheid over welk gedrag met betrekking tot deze digitale middelen gewenst is ten behoeve van de veiligheid op school.