Schoolgids

Populaire zoekwoorden

verlof aanvragen

Wegens gewichtige omstandigheden

In de leerplichtwet staat dat een school alleen extra verlof mag geven als het gaat om gewichtige omstandigheden. Als een leerling van deze regeling gebruik wil maken, dan vragen ouders dit – via het aanvraagformulier – ruim van tevoren aan bij de leerlingcoördinator. De rector beslist of het verzoek tot extra verlof kan worden ingewilligd.

Het onderstaande formulier betreft bijzonderverlof.

Gaat het om een verlof van meer dan 10 dagen? Dan wordt altijd de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Voor de gemeente Haarlemmermeer is dat de Afdeling Leerplicht – Postbus 74 – 2130 AB Hoofddorp – telefoon 023-56 76 721

Vakantieverlof

Indien u van uw werkgever geen verlof kunt krijgen in de schoolvakanties, dan kunt u eenmaal per jaar maximaal tien dagen vakantieverlof aanvragen. Hier is altijd een verklaring van uw werkgever voor nodig.

Verlof voor bezoek open dagen vervolgopleidingen

Leerlingen die onder schooltijd willen deelnemen aan een open dag, meeloopdag of proefstuderen van een hogeschool of universiteit (in het kader van studiekeuze) vragen hier vooraf schriftelijk toestemming voor via het aanvraagformulier.