Schoolgids

Populaire zoekwoorden

jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met een jeugdarts en jeugdverpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. De JGZ biedt zorg voor alle jeugdigen tot 18 jaar. Zij doet individueel onderzoek, geeft voorlichting, advies en kortdurende begeleiding aan leerlingen, docenten en/of ouders. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn onder andere opvoeding, gedrag, sociale contacten, pesten, groei, horen, zien, gezondheid en schoolverzuim. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.

De jeugdarts/-verpleegkundige heeft met alle leerlingen uit klas 2 een gesprek. Op de meeste scholen spreekt de jeugdverpleegkundige ook alle leerlingen van klas 4. Zodra een leerling in de 2e of 4e klas zit, ontvangen ouders hierover meer informatie.

Onze school heeft een Zorg Advies Team. Aan dit team nemen naast onze eigen zorgcoördinator andere professionals deel, waaronder de jeugdarts. In overleg met leerling en ouders kunnen wij – als daar aanleiding voor is – een leerling aanmelden voor onderzoek bij de jeugdgezondheidszorg. Ouders ontvangen dan een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg.

Contact JGZ

Voor vragen of als er behoefte is aan een gesprek met de jeugdarts of -verpleegkundige kan contact worden opgenomen met de JGZ. De JGZ is op alle werkdagen bereikbaar van 08.30-12.30 uur en van 13.00–17.00 uur via telefoonnummer 023-7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Meer informatie over de jeugdgezondheidszorg is te vinden op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Jongeren kunnen veel informatie vinden en hun vragen chatten en mailen op www.jouwggd.nl en/of ‘Vraag het Charlie’ volgen op Instagram.