Schoolgids

Populaire zoekwoorden

keuzebrochure

In de bovenbouw staan leerlingen voor een belangrijke keuze: de profielkeuze. Door een bepaald profiel te kiezen worden de eerste stappen richting de toekomstige studie- en beroepskeuze gezet.

In deze keuzebrochure is een overzicht te vinden van alle keuzes. Ook zijn er antwoorden te vinden op vragen als:

  • Welke vakken zijn nieuw in de bovenbouw?
  • Wat zijn de verschillen tussen de onderbouw en de bovenbouw?
  • Waar zit de uitdaging?
  • Welke kansen liggen er voor mijn eigen toekomst?’

Deze keuzebrochure is bedoeld als hulpmiddel voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) bij het maken van een goede keuze.