Schoolgids

Populaire zoekwoorden

kluisjes

Voor alle leerlingen is een kluisje beschikbaar: boeken, tassen en een eventuele helm kunnen worden opgeborgen in het kluisje. Het is verboden om niet-toegestane voorwerpen in het kluisje te bewaren. In het kader van het programma ‘Veilig in en om de school’ – een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en school – kan er onaangekondigd kluiscontrole plaatsvinden en kan de politie worden ingeschakeld.

Regels voor het huren van een kluisje
  • Het kluisje is persoonsgebonden.
  • Het onderling ruilen van kluisjes is niet toegestaan.
  • De huurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het kluisje.
  • Schade aan de kluis moet te allen tijde worden gemeld.
  • Bij het niet inleveren van de juiste sleutel van de kluis bij het beëindigen van de huurperiode vervalt de waarborgsom en worden administratie- en sleutelkosten in rekening gebracht.
  • Aan het einde van het schooljaar moeten alle kluisjes leeg zijn in verband met schoonmaak en eventueel reparatie. De sleutel blijft in het bezit van de leerling wanneer deze ook het volgende schooljaar leerling op de KSH is.
  • Leerlingen die van school gaan leveren de originele sleutel in (duplicaatsleutels (worden niet geaccepteerd!).
  • Bij sleutelverlies wordt 15 euro in rekening gebracht. Via de administratie kan een vervangende sleutel worden aangevraagd.

Het aanspreekpunt voor kluisjes is Martin Ruigrok (hoofdconciërge).

School is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of het zoekraken van spullen. Het advies is dan ook om geen waardevolle spullen mee naar school te nemen.