Schoolgids

Populaire zoekwoorden

laptops

Alle leerlingen werken met een laptop. Deze laptop gebruiken zij hun hele carrière bij ons op school. Het werken met een laptop in de klas brengt veel voordelen met zich mee. Vanuit de basisschool zijn de leerlingen gewend te werken met een aantal digitale lesprogramma’s en ook in het voortgezet onderwijs wordt steeds vaker lesmateriaal in digitale vorm gebruikt.

Het gebruik van een laptop betekent niet dat de leerlingen niet meer op papier zullen schrijven of van papier zullen lezen. Deze belangrijke aspecten horen bij het leren en ontwikkelen en blijven onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Met deze aanvullende digitale werkwijze zijn wij nog beter in staat maatwerk te leveren: de programma’s maken het mogelijk per persoon nauwkeurige analyses te maken van de verschillende leeronderdelen, waarop het onderwijs vervolgens kan worden afgestemd.

Aanschaf laptop

Leerlingen kunnen gebruikmaken van een eigen laptop, maar via school is het ook mogelijk een laptop aan te schaffen of te huren. In samenwerking met The Rent Company is een aanbod geselecteerd waarmee tegen een voordelig tarief een laptop gekocht of gehuurd kan worden.