Schoolgids

Populaire zoekwoorden

Ouderbijdrage

Voor het verzorgen van ons onderwijs ontvangen wij van de rijksoverheid een financiële bijdrage. Niet alle kosten worden door deze bijdrage gedekt. Om onze leerlingen extra activiteiten en voorzieningen te kunnen bieden vragen wij – net zoals andere scholen – ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage is vrijwillig: alle leerlingen mogen dan ook sowieso deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt – in overleg met de medezeggenschapsraad – per schooljaar vastgesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit 75 euro per leerling. Als bij The Rent Company een laptop wordt gehuurd, geldt een ouderbijdrage van 50 euro.

Voor de themaklassen geldt ook dat de bijdrage op vrijwillige basis is. Met de bijdrage voor de themaklassen kunnen extra activiteiten gepland worden.

Voor de herfstvakantie ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een overzicht van de ouderbijdrage. Betaling in termijnen is mogelijk.

Wat betalen wij van de vrijwillige ouderbijdrage?
 • Mediatheek met eigen boekencollectie, aangevuld met de collectie van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
 • Lidmaatschappen voor alle leerlingen bij de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
 • CJP cultuurkaart voor alle leerlingen
 • Studyflow applicatie voor alle leerlingen
 • Introductieprogramma bij de start van het schooljaar voor alle klassen
 • Jaarafsluitingsprogramma aan het eind van het schooljaar voor alle klassen (m.u.v. examenklassen)
 • Excursies gedurende het schooljaar als ondersteuning van het lesprogramma
 • Plenda planningsagenda voor de onderbouwleerlingen
 • ICT en reproductievoorzieningen (laptopkarren/klassensets/werksheets voor klassen/drukwerk etc.)
 • Kerst- en paasviering en kerstgala
 • Muziekavonden zoals KSH Unplugged en de KSH Soundmixshow
 • Loopbaan Orientatie en Begeleiding (LOB) ten behoeve van vakkenpakketkeuze en vervolgstudiekeuze (waaronder het Yubu-programma en het oriëntatietraject bij vervolgstudies)
 • Toetsen en Testen ten behoeve van ontwikkelingstraject van de leerling
 • Prom Night, bbq en jaarboek voor de examenleerlingen
 • Afdracht aan de ouderraad (ouderraad legt ieder jaar over dit deel verantwoording af)

De vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage is niet dekkend voor alle activiteiten zoals die hierboven zijn genoemd.