Schoolgids

Populaire zoekwoorden

leerpleinen

In ons onderwijsconcept staat het leren van de leerling centraal zonder daarbij de rol van de leraar uit het oog te verliezen. Het zichtbare resultaat hiervan zijn onze leerpleinen: de traditionele klassituatie is verrijkt met een ruimte die multifunctioneel inzetbaar is. Er is een geschiedenisplein, wiskundeplein, muziekplein, leerplein design en een scienceplein: een gecombineerd plein van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. De pleinen faciliteren een nieuwe manier van onderwijs, waarbij verbinding en ontmoeting centraal staan. De vakdocent kan met het gebruik van de multifunctionele ruimtes beter aansluiten op de leerbehoefte en het leertempo van de leerling.