Schoolgids

Populaire zoekwoorden

lessentabel

In de lessentabel staat per leerjaar/niveau aangegeven welke vakken er in het schooljaar worden aangeboden.

Het lesrooster is gebaseerd op blokuren van 2 x 40 minuten. De eenheden in de lessentabel zijn dus gebaseerd op lesblokken van 40 minuten.