Schoolgids

Populaire zoekwoorden

rooster

Lestijden en pauzes

Het eerste lesuur start bij ons om 09.00 uur. Het rooster bestaat uit lessen van 80 minuten. De pauzes zijn gesplitst: dit zorgt voor bijna dubbel zo veel pauzeruimte voor de leerlingen. Leerlingen kunnen hun pauze doorbrengen in de aula of op het schoolplein. Ook in de mediatheek is er ruimte om in de pauze rustig te zitten. 

In de pauzes geldt een aantal regels:

  • Brugklasleerlingen en leerlingen uit de tweede klas blijven tijdens de pauzes in school of op het schoolplein.
  • In het gebouw mag je alleen eten en/of drinken in de ruimtes waar dit staat aangegeven.
  • In de kleine aula mag alleen pauze worden gehouden tijdens de pauzetijden van de ‘oudbouw’.

Lesrooster

Ons lesrooster is onderverdeeld in een rooster ‘oudbouw’ en een rooster ‘nieuwbouw’. Dit ‘gesplitste’ rooster zorgt voor voldoende ruimte voor alle leerlingen om van de pauze te genieten. Het actuele rooster van een leerling en eventuele roosterwijzigingen zijn zichtbaar via Magister.

Een aantal keer per jaar is er een 60 minutenlesrooster, bijvoorbeeld in verband met leerlingbesprekingen. Dat kan bestaan uit een ochtend- of een middagrooster.

Vervanging van lessen brugklas en tweede klas

Als een docent ziek is of als de les om een andere (onvoorziene) reden uitvalt, dan wordt een andere docent ingedeeld om de klas van de afwezige collega over te nemen. Dit geldt voor leerlingen in de brugklas en de tweede klas. Leerlingen maken dan huiswerk, werken aan een opdracht of lezen in dat uur in hun (zelf meegebrachte) boek. Eerste- en tweedejaarsleerlingen hebben dan ook altijd een leesboek bij zich of bewaren er een in hun kluisje. We verwachten dat de leerlingen zich tijdens deze uren net zo gedragen als tijdens een reguliere les. Absenties worden geregistreerd.