Schoolgids

Populaire zoekwoorden

Missie & visie

De missie van de KSH is De maatschappij? Dat zijn wij!

Onze visie op onderwijs luidt: Maatwerk in het leerproces en maatwerk in ontwikkelingsaanbod.

Onderwijs met een duidelijk begeleidingsprogramma, een gevarieerd aanbod in ‘extra’ examenvakken en de mogelijkheid om binnen het curriculum op verschillende niveaus en in een verschillend tempo de middelbare school te doorlopen. Daarmee denken we recht te doen aan de individuele verschillen die er bestaan en sluiten we aan bij de behoeften van leerlingen.

Maatwerk in ontwikkelingsaanbod is nog meer. We zien het als onze plicht onze leerlingen op te leiden tot maatschappijkritische wereldburgers. Het ontwikkelen van een eigen, gefundeerde mening is van essentieel belang om invloed te kunnen uitoefenen op de maatschappij van morgen.