Schoolgids

Populaire zoekwoorden

extra onderwijsaanbod

De KSH biedt meer extra’s dan de themaklassen. Naast het gymnasium is er vwo-plus en zijn er extra vakken waar examen in gedaan kan worden.

Gymnasium en vwo-plus

Een brede algemene ontwikkeling en een goede klassieke vorming bieden je een uitstekende basis voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen krijgen al vanaf de brugklas de mogelijkheid Latijn te volgen. Om een gymnasiumdiploma te halen, volgen de leerlingen in vwo 2 en 3 Grieks en Latijn en doen ze in minimaal een van beide vakken eindexamen.

De KSH biedt een uitgebreid vwo-plusprogramma aan. Vanaf de brugklas kan een leerling kiezen voor een of meer vwo-plus-vakken: filosofie, Cambridge English of Latijn. Na de brugklas is het ook mogelijk om te kiezen voor Grieks, Delf Frans en Goethe Duits. De vwo-opleiding (atheneum en gymnasium) examineert in Cambridge English en Delf Frans. Met een diplomering Cambridge English of Delf Frans hebben leerlingen de mogelijkheid in het buitenland te gaan studeren. Bij filosofie maken leerlingen kennis met de grote filosofen en een filosofische benadering van vraagstukken. 

Unieke KSH-examenvakken

De KSH heeft met Cambridge English een gecertificeerde opleiding die onze leerlingen de taal leren op het niveau van Engelse leeftijdsgenoten. 

Maar er is meer. Lichamelijke opvoeding 2 en Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) geven de mogelijkheid om te gaan studeren aan het CIOS of de ALO.

Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken kunst muziek, kunst drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT) en maatschappijwetenschappen.