Schoolgids

Populaire zoekwoorden

ondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben geeft KSH onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Door de ondersteuningsvraag van de leerling centraal te stellen, legt de school de focus op de mogelijkheden. Dus niet de beperking of stoornis van de leerling is leidend bij het bepalen van wat er nodig is, maar wel de ondersteuningsbehoefte om te komen tot het hoogst haalbare uitstroom niveau.

Dit ontwikkelingsperspectief stelt de school in samenwerking met de ouders en leerling op. In dit ontwikkelingsperspectief staat welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. In het ondersteuningsprofiel wordt omschreven welke extra ondersteuningsmogelijkheden de KSH biedt.