Schoolgids

Populaire zoekwoorden

onderwijs in ontwikkeling

Wij blijven ons onderwijs altijd verder ontwikkelen. Met het KSH-lesprogramma willen wij het onderwijs nog meer op maat maken voor onze leerlingen. In dit aanvullende programma zal ruimte zijn voor individuele aandacht en keuzemogelijkheden met daarnaast een lesaanbod in zogenaamde vakoverstijgende vaardigheden: vaardigheden die in alle vakken gebruikt kunnen worden. 

Op dit moment bieden we al i-momenten aan: een individueel moment met een vakdocent voor extra uitleg of oefening. Ook zijn er flexlessen Nederlands en rekenen. 

Schooljaar 2022-2023 is een volgende stap in dit programma gezet met de invoering van praktische opdracht-uren (PO-uren) in de brugklas. Tijdens deze PO-uren gaan leerlingen aan de slag met praktische opdrachten van verschillende vakken en ontwikkelen ze zich in studievaardigheden, taal, samenwerken, onderzoeken, problemen oplossen, reflecteren en mediavaardigheden.

Onze ambitie is om deze PO-uren ook aan te bieden in de andere leerjaren en deze volledig leerdoelgericht te maken. Uiteindelijk is ons streven om een keuzewerkband in te voeren, waarin leerlingen Рals onderdeel van het reguliere lesrooster Рhun persoonlijke programma kunnen samenstellen.