Schoolgids

Populaire zoekwoorden

ouderraad (OR)

Op de basisschool was het heel gewoon om met vragen of opmerkingen even naar binnen te lopen. Op de middelbare school lijkt dat minder vanzelfsprekend. De KSH is juist een voorstander van betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de school en heeft een actieve ouderraad (OR).

De OR volgt de ontwikkelingen binnen de school kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn: veiligheid in en om de school, kluisjes en fietsenstalling, i-momenten, verzuim en lesuitval, normen en waarden, maar ook het cateringassortiment. Verder biedt de OR praktische ondersteuning bij activiteiten.

De OR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Wat doet de ouderraad?
  • De OR biedt praktische ondersteuning bij onder andere open dagen en introductieavonden, organiseert het jaarlijkse feest rondom de diploma-uitreikingen.
  • De OR beheert de jaarlijkse bijdrage vanuit ouderbijdrage. Uit deze ouderbijdrage wordt een aantal activiteiten georganiseerd, waarvoor binnen het schoolbudget geen ruimte is.
  • De OR organiseert de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hiervoor worden alle ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. De OR legt op deze vergadering verantwoording af voor haar activiteiten en uitgaven en vraagt goedkeuring voor de begroting van het nieuwe schooljaar.
Leden van de ouderraad
Michael SmitVoorzitter
Leontine JeelofPenningmeester
Daniëlle BeelenNotulist
Lucy van VuurenLid
Jolanda VerbeekLid
Maysam RassamLid
Fatma AkdenizLid
Notulen van de ouderraad