Schoolgids

Populaire zoekwoorden

po-uren

In de brugklas en tweede klas werken we met PO-uren. Tijdens deze uren werken leerlingen onder begeleiding van hun mentor aan praktische opdrachten (PO’s) van andere vakken en worden zij ondersteund bij de ontwikkeling van vaardigheden.

Praktische opdrachten zijn grote opdrachten die vaak meerdere lessen beslaan en waarin leerlingen vaak vakoverstijgende vaardigheden nodig hebben. Deze vaardigheden zijn onder andere gericht op studievaardigheden, taal, samenwerken, onderzoeken, probleem oplossen, reflecteren en het gebruik van media. Er is een leerlijn ontwikkeld om te zorgen voor een opbouwende complexiteit in deze vaardigheden. Zo wordt er in het eerste PO individueel gewerkt en veel aandacht besteed aan mediavaardigheden en planning van de PO’s. Bij een van de laatste PO’s wordt bijvoorbeeld juist in tweetallen gewerkt en ligt de nadruk meer op onderzoekvaardigheden. 

De begeleiding van de PO-uren door de mentoren heeft meerdere voordelen: ze hebben een completer beeld van de brede ontwikkeling van een leerling en ze zien een leerling vaker, waardoor de overgang van de basisschool – met vaak maar een juf of meester – wat kleiner is.