Schoolgids

Populaire zoekwoorden

PTA/PTO

Programma van Toetsing voor de Onderbouw

In de onderbouw heeft ieder leerjaar een PTO: een Programma van Toetsing voor de Onderbouw. In dat programma staan alle toetsen die een leerling krijgt en zijn een richtlijn wanneer de toetsen gegeven worden. Het PTO staat in de elektronische leeromgeving van Magister (ELO). 

Programma van Toetsing en Afsluiting

Ter voorbereiding op het examen ontvangen leerlingen een PTA: het Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat precies vermeld welke stof bestudeerd moet worden, wanneer er wordt getoetst en volgens welke criteria dit gebeurt. Zo weet de leerling precies waar hij aan toe is. Mavoleerlingen krijgen een PTA vanaf het derde leerjaar, havo- en vwo-leerlingen vanaf het vierde jaar.