Schoolgids

Populaire zoekwoorden

veilige school

Convenant Veilig in en om School

Samen met 7 andere middelbare scholen, gemeente Haarlemmermeer, de politie en Stichting Halt hebben wij onze handtekening gezet onder het convenant Veilig in en om School (VIOS). Met dit convenant zetten we met elkaar de schouders onder de aanpak van bijvoorbeeld drugs, jongerenoverlast en steekwapens. Door ondertekening van VIOS pakken we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: jongeren hebben recht op een mooie schooltijd in een veilige omgeving.

Protocol bij vermoeden van huiselijk geweld

Ook heeft de KSH een protocol ‘Vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en loverboys’. Hiermee wordt middels een stappenplan de gehele organisatie alert gemaakt op signalen van de leerling met betrekking tot deze gebieden en weten de schoolmedewerkers welke stappen zij moeten nemen. 

Voorlichting

Ook door het geven van voorlichting over drugsgebruik, pesten, bedreigingen en zinloos geweld vergroten we de veiligheid op onze school.

Digitale veiligheid

Naast de fysieke veiligheid besteden we veel aandacht aan digitale veiligheid. Onder de noemer ‘Het digitale schoolplein’ ontwikkelen we samen met de andere IRIS-scholen beleid om ook de digitale veiligheid te verstevigen.