Schoolgids

Populaire zoekwoorden

verzekering

Voor alle door de school georganiseerde activiteiten en voor het verblijf op school zelf hebben wij een collectieve verzekering afgesloten voor alle leerlingen. Dit is echter een aanvullende verzekering: in alle gevallen wordt eerst gekeken naar de verzekering van ouder(s)/verzorger(s) zelf. Als deze onvoldoende dekking biedt kan onderzocht worden of de verzekering van de school kan worden aangesproken. Meer informatie over de verzekering en alle voorwaarden zijn op te vragen bij de leerlingcoördinator.