Schoolgids

Populaire zoekwoorden

ziekmelden

Als een leerling ziek is en dus niet naar school kan komen, meldt een van de ouders dit ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur via mail, verzuim@kshcollege.nl, of telefonisch via 023-5677588 (optie 1 o.v.v. naam, klas en reden van afwezigheid).  

Wordt een leerling tijdens een lesdag ziek, dan meldt de leerling zich bij de receptie. Er wordt telefonisch contact gezocht met de ouders voordat de leerling ziek naar huis mag gaan.

Als een leerling weer beter is, dan melden de ouders dit weer telefonisch of per mail via verzuim@kshcollege.nl, aan school.

Ziek tijdens toetsweek of examenperiode

Tijdens een toetsweek of de examenperiode dient de leerling voor aanvang van de toets telefonisch ziekgemeld te worden bij de leerlingcoördinator via telefoonnummer 023-5677588 (optie 2). Is een leerling tijdens een toets-/examenperiode meerdere dagen ziek? Dan moet dit elke ziektedag opnieuw telefonisch worden gemeld bij de leerlingcoördinator.

Alle afspraken rondom verzuim zijn te lezen in het verzuimprotocol.