Schoolgids

Populaire zoekwoorden

dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Hoeveel last een dyslectische leerling ondervindt is per leerling verschillend. De dyslexie kan invloed hebben op de resultaten bij alle vakken in het voortgezet onderwijs.

Dyslexiecoach

Op de KSH zijn 2 dyslexiecoaches werkzaam. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen met dyslexie en zorgen er tevens voor dat de docenten over alle benodigde informatie met betrekking tot dyslectische leerlingen kunnen beschikken.

Onze dyslexiecoaches zijn Carlijn Canté en Ellen Rogier.

 

 

Signaleringstest

Leerlingen in de brugklas krijgen aan het begin van het schooljaar een signaleringstest op het gebied van lezen en spelling. Deze test bestaat uit een dictee en een stilleestoets. De resultaten van deze test worden verwerkt door de dyslexiecoaches. Leerlingen die laag scoren op één of meer onderdelen van de signaleringstest, worden door de dyslexiecoaches uitgenodigd voor een nader onderzoek naar leestempo en/of spelling. Wanneer deze leerlingen ook daarbij een lage score behalen zal aan de ouders geadviseerd worden om een onderzoek naar dyslexie te laten doen.

Dyslexiebeleid

Meer informatie over dyslexie bij ons op school is te vinden in ons dyslexiebeleid.

 

Je moet de marketing cookies accepteren om dit te bekijken.