Schoolgids

Populaire zoekwoorden

gymnasium

De term vwo is de verzamelnaam voor de zesjarige opleidingen atheneum en gymnasium.

Behalve atheneum biedt de KSH als enige school in Hoofddorp de mogelijkheid om een gymnasiumdiploma te halen. De gymnasiumleerling krijgt vanaf het begin een exclusief en projectmatig lesprogramma aangeboden dat erop gericht is de capaciteiten als excellente leerling maximaal te benutten. We bieden uitdagingen, stimuleren een onderzoekende en zelfstandige leer- en werkhouding en leggen de lat steeds een stukje hoger.

Op het vwo worden niet alleen kennis en vaardigheden aangeleerd, maar de leerling leert ook onderzoek te doen ter voorbereiding op een universitaire studie. De KSH is aangesloten bij WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland) om op deze manier nog beter voorbereid te zijn op een wetenschappelijke studie. Op het vwo heeft het vak Spaans dezelfde status als Frans en Duits: als een leerling Spaans kiest, doet hij er centraal examen in. Om een gymnasiumdiploma te halen, volgen de leerlingen in vwo 2 en 3 Grieks en Latijn en doen ze in minimaal een van beide vakken eindexamen.

Het derde jaar is een overgangsjaar tussen de onder- en bovenbouw. In dit jaar ligt de nadruk op meer zelfstandig werken en plannen. Aan het einde van het jaar kiest een leerling voor een van de volgende profielen: Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G), Natuur & Techniek (N&T).

Elk profiel kent verplichte vakken en profielkeuzevakken. Daarnaast is er een ‘vrij deel’ met een of meer keuzevakken. Bij ons kun je kiezen voor NLT (natuur, leven en technologie, een natuurwetenschappelijk vak met onderdelen uit natuurkunde, wiskunde, biologie, aardrijkskunde en scheikunde), kunst drama, kunst muziek, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie en BSM (bewegen, sport en maatschappij). Op het vwo is het ook mogelijk om filosofie en Spaans als keuzevak te kiezen en er examen in te doen. 

Het vierde leerjaar begint met de Tweede Fase, waarin wordt toegewerkt naar het voorexamenjaar en het examenjaar. Een zelfstandige manier van studeren wordt nog belangrijker om zo goed voorbereid te zijn op een vervolgopleiding. Dat betekent dat er naast instructielessen, toetsen, excursies, sportdagen, studiereizen en zelfstandig werken in mediatheek, studieruimtes of laboratorium ook een aantal uren besteed wordt aan het maken van huiswerk en onderwijsactiviteiten met een meer coachende vorm van begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het maken van grote praktische opdrachten. Het zesde jaar is het examenjaar. Met het vwo-diploma op zak weet de leerling zeker dat hij goed voorbereid aan een vervolgstudie begint.