Schoolgids

Populaire zoekwoorden

Mavo

De mavo leidt op voor de havo of een mbo-opleiding en bestaat uit 4 leerjaren. Aan het einde van het tweede leerjaar is er een beperkte vakkenkeuze als voorbereiding op de profielkeuze in het derde jaar. Er kan gekozen worden uit de profielen Economie, Zorg & Welzijn, Groen en Techniek. Vanaf het derde leerjaar wordt er vanuit de profielkeuze gewerkt en zijn er naast de verplichte vakken een aantal keuzevakken.

Het vierde jaar is het examenjaar dat gericht is op doorstroming naar de havo of een mbo-vervolgopleiding.

De extra keuzemogelijkheden op de mavo zijn LO2 en informatietechnologie. LO2 is een examenvak dat aansluit op de sport-gerelateerde vervolgopleiding CIOS en informatietechnologie sluit aan op een aantal ICT-gerelateerde vervolgopleidingen op het mbo.