Schoolgids

Populaire zoekwoorden

medicijnverstrekking

Op middelbare scholen komt het geregeld voor dat leerlingen ziek worden of klagen over pijn, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de KSH steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Duidelijkheid is dus geboden. Om die reden heeft de KSH het protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen opgesteld. In dit protocol is vastgelegd hoe personeelsleden in medische situaties dienen te handelen.