Schoolgids

Populaire zoekwoorden

te laat komen

Een leerling is verplicht om bij de start van de les in het lokaal aanwezig te zijn. Is een leerling te laat? Dan noteert de docent dit in Magister. De docent bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot de les. Vindt de docent dat een leerling niet toelaatbaar is, dan noteert de docent de leerling als absent.

Afkortingen in Magister
TL: Te laat
TG: Te laat geoorloofd
AO: Absent ongeoorloofd
AG: Absent geoorloofd

Vaker te laat?

Is een leerling vaker te laat of helemaal niet aanwezig in de les? In het verzuimprotocol staat welke regels er dan gelden.