Schoolgids

Populaire zoekwoorden

themaklassen

De KSH heeft vanaf de brugklas 5 verschillende themaklassen. Leerlingen kiezen een themaklas en volgen het themaklasprogramma twee uur in de week. De themaklas is het eerste en tweede jaar onderdeel van het lesrooster. Als een leerling kiest voor een themaklas dan heeft deze leerling dus evenveel lesuren als leerlingen die geen themaklas kiezen. Bij een aantal themaklassen is het mogelijk om in de bovenbouw een aansluitend vak te kiezen als examenvak.

  • Muziekklas
  • Theaterklas
  • Designklas
  • Sportklas
  • Researchklas

Kosten themaklas

Onze themaklassen zijn een aanvulling op ons reguliere programma. Om dit te kunnen aanbieden vragen wij een bijdrage voor de extra kosten. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de gekozen themaklas. Met dit bedrag worden onder andere excursies, workshops en materiaal bekostigd. Voor deze financiƫle bijdrage geldt dat dit op basis van vrijwilligheid is. Na aanmelding voor een themaklas neemt iedereen dus deel aan de extra activiteiten.

De kosten voor de themaklassen muziek, theater, research en sport bedragen 50 euro. De themaklas design is gratis.

Om vast te kunnen stellen of een themaklas met extra activiteiten kan worden aangeboden wordt wel een minimum aan betalende deelnemers gesteld. Indien de betalingsbereidheid 75% of hoger is kunnen we het extra programma aanbieden.