Schoolgids

Populaire zoekwoorden

vertrouwenspersoon

We proberen een zo veilig mogelijke school te zijn, waar iedereen zich prettig voelt en waar leerlingen en medewerkers elkaar met respect behandelen. Toch kan het gebeuren dat een leerling te maken krijgt met een ernstig probleem op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie, lichamelijk geweld of pesten. Het is belangrijk dat dergelijke problemen gemeld worden bij de school. Een van onze vertrouwenspersonen kan dan advies geven en – afhankelijk van de aard en ernst van de melding – contact opnemen met de schoolleiding. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen of doorverwijzen naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon wordt alleen ingeschakeld bij klachten van sociaal-emotionele aard, voor zover deze te maken hebben met de school.

Bij (een redelijk vermoeden van) een zedendelict tussen een personeelslid en een minderjarige leerling zijn wij wettelijk verplicht aangifte te doen bij de politie.

De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn Karlijn Stet (docent aardrijkskunde) en Wesley Mantje (docent Nederlands). 

Vertrouwensinspecteur (extern)

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van seksueel misbruik en seksuele intimidatie (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. Meldingen die binnen deze categorie├źn vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer 0900-111 3 111 (lokaal tarief).