I-momenten

Populaire zoekwoorden

Gezocht naar:

I-momenten

Schoolgids

i-momenten Alle docenten geven i-momenten. Dit zijn een individuele hulpmomenten voor leerlingen die behoefte hebben aan extra uitleg. Leerlingen kunnen zelf een afspraak met een docent maken...

Lees verder

Onderwijs in ontwikkeling

Schoolgids

onderwijs in ontwikkeling Wij blijven ons onderwijs altijd verder ontwikkelen. Met het KSH-lesprogramma willen wij het onderwijs nog meer op maat maken voor onze leerlingen. In dit aanvullende...

Lees verder

Kwaliteit

Schoolgids

kwaliteit De kwaliteit van ons onderwijs wordt gepubliceerd op de website Scholen op de Kaart. Hier staan onze leeropbrengsten vermeld zoals het percentage leerlingen dat zonder vertraging in...

Lees verder

Ondersteuningsprofiel

Schoolgids

ondersteuningsprofiel Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben geeft KSH onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Door de...

Lees verder

Lessentabel

Schoolgids

lessentabel In de lessentabel staat per leerjaar/niveau aangegeven welke vakken er in het schooljaar worden aangeboden. Het lesrooster is gebaseerd op blokuren van 2 x 40 minuten. De eenheden...

Lees verder

Aanmelden

Schoolgids

aanmelden Vanaf januari 2023 kunnen leerlingen zich voor het schooljaar 2023-2024 aanmelden bij onze school. Als een leerling in de gemeente Haarlemmermeer op school zit, gaat de aanmelding via...

Lees verder