Privacy & bescherming persoonsgegevens

Populaire zoekwoorden

Gezocht naar:

Privacy & bescherming persoonsgegevens

Schoolgids

privacy & bescherming persoonsgegevens Wij hechten veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens van onze leerlingen, hun ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Persoonlijke...

Lees verder

Missie & visie

Schoolgids

Missie & visie De missie van de KSH is De maatschappij? Dat zijn wij! Onze visie op onderwijs luidt: Maatwerk in het leerproces en maatwerk in ontwikkelingsaanbod. Onderwijs...

Lees verder

Onderwijsconcept

Schoolgids

onderwijsconcept De afgelopen schooljaren is – samen met ouders, leerlingen en docenten – onderzocht welke richting we met ons onderwijs op willen. Uit de verschillende bijeenkomsten bleek...

Lees verder

Meerderjarig

Schoolgids

meerderjarig Wanneer een leerling 18 jaar wordt, is deze volgens de wet meerderjarig en dus juridisch handelingsbekwaam. Dit houdt in dat de leerling zelf overeenkomsten kan aangaan en zelf voor...

Lees verder

Vertrouwenspersoon

Schoolgids

vertrouwenspersoon We proberen een zo veilig mogelijke school te zijn, waar iedereen zich prettig voelt en waar leerlingen en medewerkers elkaar met respect behandelen. Toch kan het gebeuren dat...

Lees verder

Veilige school

Schoolgids

veilige school Convenant Veilig in en om School Samen met 7 andere middelbare scholen, gemeente Haarlemmermeer, de politie en Stichting Halt hebben wij onze handtekening gezet onder het...

Lees verder