Omgang met de buurt

Populaire zoekwoorden

Gezocht naar:

Omgang met de buurt

Schoolgids

omgang met de buurt De KSH staat in de wijk Toolenburg. We zijn trots op de goede verstandhouding met onze buren en willen dat graag zo houden. Daarom hebben we de afspraak gemaakt om in onze...

Lees verder

Roken

Schoolgids

roken Op onze school geldt een algeheel rookverbod. Ook het schoolplein is rookvrij.

Lees verder

Verlof aanvragen

Schoolgids

verlof aanvragen Wegens gewichtige omstandigheden In de leerplichtwet staat dat een school alleen extra verlof mag geven als het gaat om gewichtige omstandigheden. Als een leerling van deze...

Lees verder

Te laat komen

Schoolgids

te laat komen Een leerling is verplicht om bij de start van de les in het lokaal aanwezig te zijn. Is een leerling te laat? Dan noteert de docent dit in Magister. De docent bepaalt of een...

Lees verder

Ziekmelden

Schoolgids

ziekmelden Als een leerling ziek is en dus niet naar school kan komen, meldt een van de ouders dit ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur via Magister of telefonisch via 023-5677588 (optie 1...

Lees verder

Klachtenregeling

Schoolgids

klachtenregeling Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een docent of een ander die bij school is...

Lees verder